Privacyverklaring

Privacyverklaring


Deze meest recente Privacyverklaring dateert van 10 - 01 - 2017


Aptus Health, Inc., de aan haar gelieerde partijen en haar dochtermaatschappijen en divisies, waaronder Aptus Health International, Inc  (hierna gezamenlijk aangeduid als “de Vennootschap”, “wij”, of “onze), stellen het door u in ons gestelde vertrouwen zeer op prijs en respecteren uw privacy. In deze Privacyverklaring worden het beleid en de werkwijzen omschreven die wij volgen ter bescherming van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die wij over u verkrijgen via onze diensten, waarop deze Privacyverklaring van toepassing is. Onze diensten omvatten onze websites, nieuwsbrieven, mobiele applicaties, referentie-instrumenten, gesponsorde inhoud, permanente medische educatie en communicaties (hierna gezamenlijk aangeduid als de “Dienst(en)”).

Uw persoonsgegevens staan onder het toezicht van Aptus Health, Inc., een in de Verenigde Staten gevestigde Vennootschap met haar hoofdkantoor aan 55 Walkers Brook Drive, Reading, MA 01867-3274 USA - Vennootschapsnummer 3175888. U machtigt ons, ongeacht het land waarin u woonachtig bent of waarin u uw persoonsgegevens verstrekt, uw persoonsgegevens te gebruiken in de Verenigde Staten en in elk ander land waarin de Vennootschap actief is.

Aptus Health, Inc. en Aptus Health International, Inc zijn volledige dochtermaatschappijen van Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, gevestigd te Kenilworth, New Jersey, VS (buiten de VS en Canada bekend onder de naam MSD) (hierna aangeduid als “MSD”), en dragen zelf de verantwoordelijkheid voor hun werknemers, redactionele processen, bedrijfs- en financiële activiteiten en bestuur. Aptus Health, Inc. en Aptus Health International, Inc bewaren hun informatie onafhankelijk van MSD en delen hun klanteninformatie niet met MSD.WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ EN WAAR GEBRUIKEN WIJ DEZE VOORPersoonsgegevens

Wij verzamelen gegevens over u in de eerste plaats om u een nuttige, aangename en aan uw wensen aangepaste gebruikservaring te kunnen aanbieden en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die voor u relevant zijn. Uw persoonsgegevens stellen ons daarnaast in staat diensten en functionaliteiten aan te bieden die specifiek op u zijn gericht en die tegemoetkomen aan uw behoeften en voorkeuren en om onze Diensten zodanig aan te passen dat uw online-beleving wordt vergroot.

Gedurende het gebruik van onze Diensten kunnen wij u verzoeken bepaalde persoonsgegevens op te geven (hierna aangeduid als Persoonsgegevens). Deze Persoonsgegevens stellen ons in staat u Diensten aan te bieden, contact met u op te nemen en u te identificeren. Tot de Persoonsgegevens die wij verzamelen behoren uw naam, contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer, faxnummer, emailadres), alsmede de volgende categorieën van Persoonsgegevens, voor de hieronder aangegeven doeleinden:

•  Registratie voor onze website of nieuwsbrief.Door u zich te registeren op een van onze websites of in te schrijven op een van onze nieuwsbrieven gaat u ermee akkoord dat wij uw naam, vakgebied, contactinformatie, beroepsinformatie en referenties over u verzamelen, waaronder uw universitaire opleiding, jaar van afstuderen, specialisatie en vergunningsnummer. Hiermee kunnen wij u inhoud aanbieden die is toegesneden op uw praktijk en interesses. Hoewel u zich normaal gesproken moet registreren om van onze Diensten gebruik te maken, is een deel van de Diensten (zoals de algemene websites) toegankelijk zonder Persoonsgegevens op te geven.

•  Afnemen van producten of diensten. Indien u producten of diensten van ons afneemt, kunnen wij uw creditcard- en factuurgegevens en uw informatie over het verzendadres verzoeken.

•  Contact met ons opnemen. Wanneer u uit eigen beweging per e-mail feedback aan ons verstrekt of contact met ons opneemt, gaat u ermee akkoord dat wij uw naam, e-mailadres en de in de e-mail opgenomen informatie verzamelen om te reageren.

•  Deelname aan klantonderzoeken, klantenprogramma’s of promotionele acties. Wanneer u vrijwillig deelneemt aan door ons of onze partnerondernemingen (zoals hierna gedefinieerd) georganiseerde klantonderzoeken, klantenprogramma’s of promotionele acties (zoals hierna nader omschreven), kunnen wij uw contact- en demografische gegevens verzamelen. Door deel te nemen aan deze klantonderzoeken, klantenprogramma’s of promotionele acties verstrekt u ons specifieke feedback. Deelname geschiedt op vrijwillige basis en u kunt deze weigeren. Wanneer u echter besluit deel te nemen aan een door een partneronderneming georganiseerd klantonderzoek, klantenprogramma of promotionele actie kunnen wij uw Gebruiksinformatie (zoals hierna gedefinieerd) beschikbaar stellen aan de betreffende partneronderneming. Wij verstrekken geen contactgegevens van u aan een partneronderneming zonder uw toestemming, maar door deel te nemen aan een klantonderzoek of klantenprogramma van een partneronderneming gaat u ermee akkoord dat wij in het kader daarvan door u verstrekte informatie delen met de partneronderneming. De partneronderneming dient zich te houden aan privacyvoorwaarden die niet minder strikt zijn dan de onderhavige.

•  Communiceren met u. Wij kunnen uw contactgegevens en overige Persoonsgegevens ook gebruiken om met u te communiceren, bijvoorbeeld per e-mail, direct mail, fax, of telefoon: (a) in verband met het uitvoeren van transacties en bestellingen, (b) ter nakoming van wettelijke verplichtingen, (c) in het kader van uw deelname aan klantonderzoeken, klantenprogramma’s en diensten en (d) om u te informeren via e-mail marketing over nieuwe klantonderzoeken, klantenprogramma’s of diensten en nieuwe ontwikkelingen of om informatie te verstrekken over producten en diensten uit de gezondheidszorg of biowetenschappen die aansluiten op uw specifieke medisch specialisme. Daarnaast kunnen wij deze gegevens gebruiken om aanbiedingen van onze partnerondernemingen (zoals hierna gedefinieerd) aan u door te geven, te reageren op uw commentaar of informatieverzoeken, of om contact met u op te nemen in verband met de verzending van door u via onze websites bestelde producten.

•  Sociale media. Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om sociale-netwerkfuncties uit te voeren die door u zijn geactiveerd.


Gebruiksinformatie

Wij verzamelen automatisch verschillende soorten algemene, geanonimiseerde en andere informatie van apparaten (zoals mobiele telefoons, computers, laptops, tablets) die tijdens uw gebruik van onze Diensten wordt gegenereerd (hierna aangeduid als Gebruiksinformatie). Tot de Gebruiksinformatie die wij verzamelen behoort/behoren de unieke Apparaat-ID (zoals hierna gedefinieerd), de soort en versie van de gebruikte browser, het besturingssysteem, de datum/tijdregistratie, het IP-adres, de domeinnaam, de doorverwijzende URL’s, statistisch onderzoek over het aantal bezoekers aan de website, het aantal bezochte pagina’s, het aantal keren dat op koppelingen wordt geklikt en de gebruikersrespons. Daarnaast kunnen wij gebruikmaken van technologieën, leveranciers of partners om ons te helpen browseractiviteiten te meten, zoals toetsaanslagen en muisbewegingen, om een scherm opname vast te stellen om de gebruikservaring te analyseren en verbeteren. Voor zover voorgeschreven onder het toepasselijk recht vragen wij altijd uw toestemming alvorens bepaalde Gebruiksinformatie te verzamelen. In het algemeen verzamelen wij de volgende Gebruiksinformatie voor het leveren, in stand houden en optimaliseren van de Diensten:

•  Apparaat-ID’s. Als onderdeel van uw interactie met ons en het gebruik van onze Diensten kunnen wij een unieke Apparaat-ID die is gekoppeld aan uw specifieke toestel (hierna aangeduid als Apparaat-ID) verzamelen en opslaan. Hiermee kunnen wij het aantal unieke gebruikers dat gebruikmaakt van onze diensten registreren. Uw Apparaat-ID wordt gekoppeld aan de technische informatie waartoe u via onze websites, producten en diensten toegang krijgt, zodat wij uw account eventueel kunnen resetten, op uw verzoek informatie kunnen verwijderen of voor andere administratieve doeleinden.

•  Cookies.Cookies zijn kleine gegevensbestandjes die door een website op uw computer worden geplaatst. Wij maken gebruik van zowel sessie-ID cookies (die worden verwijderd zodra u uw browser sluit) als permanente cookies (die op uw computer achterblijven nadat u uw browser sluit). Cookies worden gebruikt om onze dienstverlening soepeler te laten verlopen en de inhoud aan uw behoeften aan te passen. De meeste webbrowsers bieden u de mogelijkheid het installeren van cookies op uw computer aan te passen of te weigeren of cookies te verwijderen. Houdt u er rekening mee dat het uitschakelen van cookies in uw browser de toegang tot bepaalde onderdelen van onze Diensten kan beperken. Onze Diensten zijn momenteel niet ingesteld om gevolg te geven aan een Do-Not-Track-verzoek van browsers.

•  Logbestanden. Wij verzamelen automatisch bepaalde Gebruiksinformatie, die wordt opgeslagen in zogenaamde logbestanden. Als u bijvoorbeeld een van onze websites bezoekt, wordt bepaalde Gebruiksinformatie automatisch door onze server herkend, zoals maar niet beperkt tot de datum en het tijdstip waarop u de laatste keer onze website hebt bezocht, het aantal pagina’s dat u hebt ingezien, de website waarvandaan u op onze website terechtkwam, het type browser dat u gebruikt (zoals Firefox, Internet Explorer), het door u gebruikte besturingssysteem (Windows, Mac OS) en de domeinnaam en het adres van uw internetprovider (zoals KPN, XS4All, Vodafone).

•  ETags.ETags zijn unieke waarden die worden gebruikt voor het ‘cachen’ van webpagina’s. Wij gebruiken ETags om een bezoeker van een webpagina te herkennen bij een volgend bezoek. Ook ETags kunt u van uw computer verwijderen door de instructies van uw browser voor het verwijderen daarvan uit uw cache op te volgen.

•  Scripts.Een script is een code die in sommige van onze webpagina’s is opgenomen. Scripts worden door ons gebruikt om bepaalde informatie over uw webbrowser te verzamelen wanneer u de bepaalde webpagina’s bezoekt en sturen deze door aan de codeverstrekker. Ook scripts kunt u uitschakelen door het opvolgen van de betreffende instructies van uw browser.

•  Clear Gifs (ook bekend als Web Beacons/Web Bugs). Wij maken gebruik van softwaretechnologie die bekend staat als clear gifs (of Web Beacons/Web Bugs). Deze helpen ons de inhoud van onze website beter te beheren door ons te vertellen welke inhoud wordt ingezien of op welke inhoud wordt geklikt. Clear gifs zijn kleine grafische bestandjes die beschikken over een unieke identificatiecode waarvan de functie vergelijkbaar is met die van cookies; anders dan cookies, die worden geïnstalleerd op de computer van de gebruiker, worden clear gifs, die ongeveer even groot zijn als een punt, echter onzichtbaar opgenomen op webpagina’s en in e-mails. Wij koppelen geen door clear gifs verzamelde Gebruiksinformatie aan Persoonsgegevens.

•  Local Shared Objects. Wij maken gebruik van zogenaamde Local Shared Objects, zoals Flash cookies, voor het opslaan van inhoud en voorkeuren. Ook derden met wie wij samenwerken om bepaalde functies op onze website te kunnen aanbieden maken gebruik van Flash cookies om daarop informatie op te slaan. U kunt het gebruik van Flash cookies beheren door te klikken op de volgende link: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

•  Sociale media Widgets. In onze Diensten zijn sociale-mediafuncties als Twitter en LinkedIn-knoppen en widgets geïntegreerd. Dit zijn interactieve programmaatjes die draaien op de website. Hiermee kan uw IP-adres worden verzameld, geregistreerd worden welke pagina u bezoekt op de betreffende website en een cookie geïnstalleerd worden die de juiste werking van de betreffende functie regelt. Sociale-mediafuncties en Widgets worden gehost door derden of gehost rechtstreeks op onze Diensten. Op uw gebruik van deze functies is het privacybeleid van de onderneming die ze aanbiedt van toepassing.

Bepaalde soorten Persoonsgegevens en Gebruiksinformatie die voor de hierboven genoemde doeleinden worden verzameld zijn nodig om gebruik te kunnen maken van de Diensten, terwijl andere niet per se noodzakelijk zijn om de Diensten te kunnen gebruiken. Zo is het gebruik van uw e-mailadres om u informatie te kunnen sturen over nieuwe producten of diensten niet vereist om onze relatie met u in stand te houden. Zoals hierna uiteen wordt gezet, kunt u zelf bepalen welke informatie u van ons wenst te ontvangen. Uw beslissing om geen Persoonsgegevens of bepaalde Gebruiksinformatie te verstrekken voor doeleinden die niet zijn vereist om gebruik te kunnen maken van de Diensten (zoals het ontvangen van marketingmateriaal) leidt er niet toe dat u geen toegang hebt tot de website, maar kan de toegang tot een deel van onze Diensten wel beperken.

Uw Persoonsgegevens kunnen door ons worden gekoppeld aan uw Gebruiksinformatie en samengevoegd met informatie verzameld van andere gebruikers om ons in staat te stellen de gebruikservaring en onze Diensten te verbeteren en te analyseren hoe onze websites en producten worden gebruikt. Daarnaast kunnen wij deze gecombineerde gegevens gebruiken, zonder deze te aggregeren, om u specifiek op een bepaalde manier van dienst te zijn, bijvoorbeeld door u producten aan te bieden die beantwoorden aan uw voorkeuren, of voor het plaatsen van (gerichte) advertenties (zoals hieronder omschreven). Op het op deze wijze samenvoegen van Persoonsgegevens met Gebruiksinformatie zijn de beveiligingsmaatregelen van deze Privacyverklaring van toepassing.

NB Het is mogelijk dat onder bepaalde wetgeving bepaalde hierboven omschreven soorten Gebruiksinformatie worden beschouwd als persoonsgegevens. In dat geval wordt deze Gebruiksinformatie behandeld als Persoonsgegevens.


Gericht adverteren

Bij elk bezoek aan onze website of gebruik van onze app door u kunnen wij cookies en andere Gebruiksinformatie (zoals Apparaat-ID’s, Clear Gifs) op uw browser of toestel plaatsen of herkennen, om u op basis daarvan gerichte advertenties te laten zien (“online behavioral advertising”). Daarnaast werken wij samen met derden die in het kader van gericht adverteren hun eigen technologieën op uw browser of toestel kunnen installeren indien u onze website bezoekt of app gebruikt. Zoals hierboven aangegeven heeft u de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat cookies (ook die van derden) worden geweigerd.

Als extra maatregel is het mogelijk dat deze derden deelnemen aan een van de volgende zelfregulerende programma’s voor online behavioral advertising, die de gebruiker de mogelijkheid biedt aan te geven zich uit te schrijven voor online behavioral advertising:

•  Network Advertising Initiative (NAI) (http://www.networkadvertising.org/choices/)

•  European Interactive Digital Advertising Alliance - (http://youronlinechoices.eu/)

•  Google Analytics - (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout )

•  Mobiele apparatuur – met de meeste mobiele toestellen is het mogelijk advertenties te beheren met bijvoorbeeld de “Limit Ad Tracking”-instelling (iOS-toestellen) of de “Opt out of Interest-Based Ads”-instelling (voor Android).

NB Zelfs indien u uw apparaten instelt op het weigeren van online behavioral advertising kunt u evengoed nog advertenties ontvangen, alleen is deze dan niet gebaseerd op uw surf-gegevens of interesses.


Informatie afkomstig uit andere bronnen

Het is incidenteel mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens en Gebruiksinformatie aanvullen met informatie afkomstig uit andere bronnen, zoals (a) ondernemingen die onze producten of diensten leveren via een al dan niet gezamenlijk met ons geëxploiteerde website, (b) ondernemingen (bijv. uit de gezondheidszorg, farmaceutische ondernemingen en producenten van medische apparatuur) die klantonderzoeken of klantenprogramma’s op onze websites ondersteunen (de in (a) en (b) bedoelde ondernemingen worden gezamenlijk aangeduid als “partnerondernemingen”), (c) software programma’s, of (d) beroepsorganisaties, zoals de American Medical Association. Deze informatie wordt door ons toegevoegd aan de informatie die wij reeds over u beschikken.


Informatie over minderjarigen

Door ons wordt niet bewust naar personen herleidbare informatie of andere gegevens verzameld of bewaard die betrekking hebben op minderjarigen. Geen enkel onderdeel van onze websites, producten of diensten is gericht op personen onder de 18 jaar.


HOE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENSBekendmaken van Persoonsgegevens

Wij stellen uw Persoonsgegevens uitsluitend beschikbaar aan derden op wijze zoals beschreven in deze Privacyverklaring, aangegeven door u, of zoals anderszins toegestaan of voorgeschreven op grond van het toepasselijk recht:

•  Aan Aptus Health gelieerde ondernemingen, dochtermaatschappijen en divisies. Om onze Diensten aan u te kunnen verstrekken kunnen wij uw Persoonsgegevens voor normale zakelijke doeleinden beschikbaar te stellen aan ondernemingen die aan ons gelieerd zijn, of aan onze dochtermaatschappijen en/of andere divisies (bijv. ondernemingen die behoren tot dezelfde groep als wij), in welk geval de aan ons gelieerde ondernemingen, dochtermaatschappijen en divisies deze Privacyverklaring dienen na te leven.

•  Derden-Dienstverleners. Wij kunnen uw Persoonsgegevens beschikbaar stellen aan onze (toe)leveranciers, vertegenwoordigers, opdrachtnemers of andere ondernemingen of personen die diensten aan ons of namens ons verlenen (hierna aangeduid als Dienstverleners) in verband met de door hen uitgevoerde diensten, zoals analytische diensten, hosting en gepersonaliseerde inhoud. Wij verlangen van deze Dienstverleners dat zij voor het beschermen van uw Persoonsgegevens minimaal dezelfde maatregelen toepassen als die welke zijn opgenomen in deze Privacyverklaring en staan hen niet toe uw Persoonsgegevens te gebruiken of te openbaren voor andere redenen dan het verlenen van de door ons verzochte diensten.

•  Overdracht. Indien Aptus Health of haar activa worden verkocht aan of overgenomen door, of zij fuseert met een andere rechtspersoon, of als Aptus Health faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard (hierna elk aangeduid als “wijziging van onderneming”) kunnen de via haar verkregen Diensten en overige informatie, inclusief Persoonsgegevens, als onderdeel van de wijziging van de onderneming worden overgedragen of verkocht aan die andere rechtspersoon. Deze rechtspersoon neemt vervolgens alle op uw Persoonsgegevens toepasselijke rechten en verplichtingen over, zoals omschreven in deze Privacyverklaring. U wordt per e-mail of via een prominente kennisgeving op onze Diensten over elke wijziging van eigendom of gebruik van uw Persoonsgegevens in kennis gesteld alsmede over eventuele mogelijkheden die u heeft ten aanzien van uw Persoonsgegevens.

•  Zakenrelaties. Wij kunnen uw Persoonsgegevens beschikbaar stellen aan partnerondernemingen met wie wij uitsluitend samenwerken in het kader van activiteiten die verband houden met onze Diensten of diensten die gezamenlijk door Aptus Health en die partneronderneming zijn ontwikkeld en worden aangeboden, of zoals hierboven omschreven in het kader van gesponsorde klantonderzoeken, klantenprogramma’s of promotionele acties. Onze partnerondernemingen kunnen deze informatie tevens gebruiken om door Aptus Health verzochte diensten te verlenen.

•  Aanbieders van permanente medische educatie.Uw Persoonsgegevens kunnen in een beperkt aantal specifieke omstandigheden beschikbaar gesteld worden aan geaccrediteerde aanbieders van permanente medische educatie om hen in staat te stellen te voldoen aan de meldingsplicht van de Accreditation Council for Continuing Medical Education (“ACCME”) en vergelijkbare accreditatie-instanties elders ter wereld. Wij oefenen geen toezicht uit op de privacypraktijken van deze derden.

•  Zoals voorgeschreven of toegestaan op grond van de wet. Wij kunnen Persoonsgegevens gebruiken of bekend maken als wij in goed vertrouwen menen dat dergelijk gebruik of bekendmaking noodzakelijk is om (a) te helpen een persoon te identificeren die tracht in te breken op of schade toe te brengen aan onze websites of andere eigendommen, (b) illegale activiteiten te onderzoeken, voorkomen of beperken, (c) de toepasselijke wet na te leven, (d) te voldoen aan rechtsgeldig aan Aptus Health (en aan haar gelieerde partijen, dochtermaatschappijen en divisies) betekende exploten en dagvaardingen, of (e) de rechten van Aptus Health (en aan haar gelieerde partijen, dochtermaatschappijen en divisies) of haar klanten te beschermen of verdedigen.


Sommige van deze partijen, en/of bepaalde plaatsen waar wij onze Persoonsgegevens opslaan, kunnen zich bevinden in landen die niet dezelfde mate van bescherming bieden als uw eigen land. Voor zover vereist nemen wij passende maatregelen om de overdracht van uw Persoonsgegevens voor de hierboven omschreven doeleinden aan deze ontvangende partijen over te dragen en te bewaken en om te voldoen aan de lokale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Door gebruik te maken van onze Diensten en het verstrekken van uw Persoonsgegevens aan ons, gaat u akkoord met het overdragen van uw Persoonsgegevens aan de hierboven genoemde partijen. Wij verkopen, verhuren of verhandelen uw Persoonsgegevens niet aan derden voor hun eigen marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Gebruikers buiten de Verenigde Staten.

 

Uw persoonlijke gegevens kunnen verwerkt worden in het land waar deze gegevens werden ingezameld en/of andere landen, waaronder de Verenigde Staten, waar wetten omtrent de verwerking van informatie minder strikt kunnen zijn dan de wetten in uw land. Voor zulke overdracht van persoonlijke informatie van de Europese Economische Ruimte (EER) naar niet EER-landen, vertrouwt Aptus Health zich op andere juridische maatregelen zoals standaard contractuele bepalingen.


BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENSWij hebben een aantal beveiligingsprocedures ingevoerd om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, wijzigingen of vernietiging. Hoewel geen enkele online-dienst de veiligheid van uw Persoonsgegevens volledig kan garanderen, doen wij er alles aan om zo sterk mogelijke fysieke, technische en administratieve maatregelen te treffen.

Hiertoe behoort het gebruik van firewalls, beveiligde verbindingen op onze websites en het regelmatig gebruik van Secured Socket Layers (SSL’s) voor het versleutelen van pagina’s waarop Persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden opgeslagen op beperkt toegankelijke servers die uitsluitend toegankelijk zijn voor daartoe gemachtigde personen. Uw Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor daartoe gemachtigde werknemers of opdrachtnemers van Aptus Health die opgedragen taken uitvoeren. Daarnaast is elke werknemer of opdrachtnemer van Aptus Health verplicht een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen waarin hij/zij verklaart alle Persoonsgegevens van gebruikers en klanten vertrouwelijk te zullen behandelen. Onze werknemers en opdrachtnemers worden regelmatig getraind op de correcte omgang met Persoonsgegevens. Tegen werknemers en opdrachtnemers die dit beleid schenden kan disciplinaire actie worden ondernomen, inclusief ontslag en strafrechtelijke vervolging. Onze Dienstverleners zijn verder verplicht veiligheidsmaatregelen in te voeren die minimaal gelijkwaardig zijn aan die van Aptus Health. Als extra bescherming verzoeken wij u echter de informatie waarmee u inlogt en uw wachtwoord geheim te houden.

Door gebruik te maken van de Diensten of uw Persoonsgegevens te verstrekken gaat u ermee akkoord dat wij op elektronische wijze met u communiceren over veiligheids-, privacy- en administratieve onderwerpen die verband houden met uw gebruik van de Diensten. Mocht u redenen hebben om aan te nemen dat uw interactie met Aptus Health niet langer veilig is, verzoeken wij u contact met ons op te nemen; zie het onderstaand kopje “Contact”.


AANPASSEN VAN UW GEGEVENSWij hopen dat u in staat bent een actieve bijdrage te leveren aan het gebruik van de Diensten. Wij raden u uitdrukkelijk aan uw profiel regelmatig te controleren en eventueel aan te passen. Om uw profiel, dat onder meer uw Persoonsgegevens bevat, aan te passen of te wijzigen kunt u contact met ons op te nemen; zie het onderstaand kopje “Contact”. U kunt ons verzoeken uw Persoonsgegevens te wissen, maar wij wijzen u erop dat wij verplicht kunnen zijn deze informatie te bewaren en niet mogen wissen (of de informatie gedurende een bepaalde periode moeten bewaren, in welk geval wij pas gevolg kunnen geven aan uw verzoek de gegevens te wissen nadat wij aan onze verplichtingen hebben voldaan). Wanneer de gegevens worden gewist, worden deze gewist op de actieve database maar blijven deze nog wel achter in onze archieven. Wij reageren op elk verzoek tot toegang tot Persoonsgegevens binnen 30 dagen. Wanneer u uw profiel aanpast kunt u aangeven welk soort berichten en communicaties u wenst te ontvangen. Dit stelt ons in staat onze diensten verder aan uw behoeften aan te passen.

U hebt het recht, overeenkomstig de bepalingen van het toepasselijke recht, uw Persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verzoeken deze te wissen. Voor zover toegestaan op grond van het toepasselijke recht heeft u tevens het recht bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking of eerder verleende toestemmingen in te trekken.

Mocht u vragen of zorgen hebben over de wijze waarop wij omgaan met uw Persoonsgegevens of gebruik willen maken van u hierboven omschreven rechten, of een ander verzoek tot ons wilt richten, kunt u dit doen op de in onderstaand kopje “Contact” vermelde wijze. Na ontvangst van dergelijk verzoek informeren wij u over (a) de informatie (inclusief documentatie) die u of uw eventuele gemachtigde bij het verzoek dient te overleggen, (b) de periode waarin u een reactie van ons op uw verzoek kunt verwachten, (c) formulieren en modellen die u eventueel kunt gebruiken voor het indienen van uw verzoek en (d) hoe wij u de gevraagde informatie zullen verstrekken (gewoonlijk door middel van afschriften van documenten of gegevensberichten).


VOORKEURENZoals eerder aangegeven, en overeenkomstig het toepasselijke recht, kunnen wij u (per e-mail, post, telefoon, fax of vergelijkbare kanalen) berichten sturen waarin wij de Diensten van Aptus Health, onze partnerondernemingen en/of van derden aanbevelen. Wanneer u dergelijke berichten van ons ontvangt kunt u aangeven dat u dergelijke berichten voortaan niet meer wenst te ontvangen (“opt-out”): (a) via de in de betreffende e-mail opgenomen afmeldinstructies of (b) door rechtstreeks contact met ons op te nemen, op de in onderstaand kopje “Contact” vermelde wijze. Desondanks kunnen wij u aanpassingen van onze Privacyverklaring en overige met de Diensten verband houdende non-marketing berichten versturen.


KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITESBepaalde onderdelen van onze Diensten bevatten koppelingen naar andere websites en online-diensten. Indien u besluit de websites van derden of van een adverteerder te bezoeken door te klikken op een banner-advertentie (banner ad) of een andere koppeling, wordt u doorgeleid naar de website of online-dienst van die derde. Het opnemen van een koppeling naar een website van derden of van een banner van een adverteerder of andere advertenties houdt geen ondersteuning, toestemming of verklaring van affiliatie met die derden in, noch een goedkeuring van hun privacybeleid of van het door hen toegepaste beleid of hun praktijken ten aanzien van Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op de websites of inhoud van derden en wij oefenen geen enkele controle uit op deze websites of diensten. Wij raden u aan de privacyverklaringen te lezen die betrekking hebben op deze websites en diensten.


WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARINGDeze Privacyverklaring is onderhevig aan wijzigingen. Indien wij de manier waarop wij uw Persoonsgegevens behandelen ingrijpend wijzigen, stellen wij u daarvan in kennis per e-mail, verzonden aan het laatste e-mailadres dat u aan ons heeft verstrekt, of door de wijziging op prominente wijze te publiceren op onze website. Tenzij anders aangegeven in de kennisgeving kunnen de wijzigingen onmiddellijk van toepassing zijn op nieuwe gebruikers van de Diensten.


CONTACTVoor instructies voor het wijzigen van uw privacyvoorkeurinstellingen, of het inzien en aanpassen van uw Persoonsgegevens en voor alle met privacy en gegevensbescherming verband houdende vragen kunt u contact met ons opnemen op [Insert Email Address (e.g., Privacy@AptusHealth.com)] of:

Aptus Health, Inc.
Attn: Customer Dienst
55 Walkers Brook Drive
Reading, MA 01867-3274
Tel.: (+1) 800.794.6757