Privacyverklaring

Privacyverklaring


Privacyverklaring voor gebruikers

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gebruikers (‘Gebruiker’, ‘u’, (‘uw’) van een of meerdere Univadis-websites (d.w.z .: www.univadis.com en/of de lokale versies zoals www.univadis.nl), inclusief de mobiele versies van de Websites (de ‘Apps’; gezamenlijk de ‘Websites’), die Aptus Health International, Inc. en/of WebMD, LLC. (hierna ‘we’, ‘Univadis’, ‘ons’ te noemen) in eigendom heeft en beheert, of een van onze Diensten. Univadis maakt deel uit van het netwerk van websites die eigendom zijn van en beheerd worden door WebMD LLC ("WebMD") en Medscape, LLC ("Medscape") die bedoeld zijn voor gebruik door zorgverleners, waaronder medscape.com, medscape.org, Medscape Mobile, Medscape MedPulse en Medscape CME & Education. We verwijzen naar deze websites (de ‘Sites’) en mobiele applicaties (de ‘Apps’) gezamenlijk als het ‘Medscape-netwerk’, en samen met de informatie en diensten die beschikbaar worden gesteld aan gebruikers van het Medscape-netwerk, inclusief maar niet beperkt tot medische nieuws, referentie-inhoud, klinische hulpmiddelen, applicaties, gesponsorde programma's, advertenties, e-mailcommunicatie, permanente medische educatie, kansen voor marktonderzoek en discussieforums, de ‘Medscape-netwerkdiensten’.

Univadis is toegewijd aan het leveren en aanbevelen van onpartijdige, nauwkeurige en gepersonaliseerde gezondheidsinformatie die voldoet aan de behoeften en interesses van zorgprofessionals over de hele wereld. De ‘Diensten’ verwijzen naar de websites die zijn aangepast en gepersonaliseerd volgens uw profiel, uw interesses en alle informatie en diensten die aan u zijn verstrekt in verband met uw gebruik van de websites, waaronder nieuwsbrieven, mobiele apps, referentietools, gesponsorde inhoud, advertenties, e-mailcommunicatie, e-training, voortgezet medisch onderwijs, medische quizzen en andere campagnes.

Voordat u de Websites en/of Diensten bezoekt of gebruikt, moet u aangeven dat u deze Privacyverklaring accepteert.

Deze Privacyverklaring bevat informatie over uw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken in het kader van de Websites en de Diensten die wij u aanbieden. Persoonlijke informatie of gegevens betekent alle informatie die we kunnen gebruiken om u te identificeren, direct of indirect.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking? Aptus Health., 55 Walkers Brook Drive, Suite 500, Reading MA 01867, VS, en WebMD LLC, 395 Hudson Street Third Floor New York, NY 10014 VS zijn de ‘Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken’ met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Aptus Health International France SAS, 5 place de la Pyramide Tour Ariane – 92800 Puteaux FRANKRIJK, (‘Aptus Health France’) is hun vertegenwoordiger in de Europese Unie en zij zijn verwerker die instaat voor het beheer van de Websites. Univadis Data Protection Officer kan worden gecontacteerd op Aptus Health, of via e-mail: dpo@aptushealth.com.Functionaris voor gegevensbescherming, Tour Ariane, 5 Place de la Pyramide 92800 Puteaux, Frankrijk.
 2. Waarom worden persoonsgegevens verzameld en gebruikt? De persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt voor de volgende doeleinden:
  1. Om u toegang te geven tot de Websites en hun gepersonaliseerde inhoud gericht op medische informatie en aangepast op basis van uw specialiteit en belangencentra, om te profiteren van onze Diensten als een zorgverlener en contact met u op te nemen in het kader van uw gebruik van de Diensten (vb.: uw vragen beantwoorden, uw account beheren, u administratieve informatie sturen over de Diensten, u de producten en diensten verstrekken die u op onze Websites kunt kopen);

   Wanneer u voor het eerst toegang krijgt tot de websites, vragen wij u om een formulier met uw persoonsgegevens in te vullen, zodat u zich kunt registreren bij de betreffende Website/App en lid kunt worden van het Univadis-netwerk. Houd er rekening mee dat we ook aanvullende informatie over u kunnen verzamelen uit externe bronnen om uw registratie-informatie te verifiëren en aan te vullen (bijv. medische-ID, specialiteit) en ons te helpen de Diensten te leveren en te personaliseren. Deze bronnen van derden, zoals IQVIA, hebben databases van zorgprofessionals die ze, op eigen verantwoordelijkheid, op selectieve basis met ons kunnen delen vanwege de toestemming die u aan hen hebt gegeven of op basis van een andere rechtsgrond waarop die dergelijke derde partijbron kan vertrouwen. Omdat de gegevensbronnen van derden regelmatig veranderen, moet u contact met ons opnemen als u wilt weten of gegevens over u afkomstig zijn van bronnen van derden, en als dat het geval is, uit welke bron ze afkomstig zijn.

   Omdat onze Diensten beperkt zijn tot zorgprofessionals, moet u een account op de Websites maken om toegang te krijgen tot alle Diensten. U kunt echter mogelijk toegang krijgen tot bepaalde beperkte diensten (d.w.z .: een deel van de inhoud van de websites) zonder een account aan te maken: we kunnen cookies en andere identificatiegegevens of vergelijkbare technologieën gebruiken (hierna ‘Cookies’ te noemen) om informatie te verkrijgen over de verwijzende website, het type browser dat is gebruikt, de bekeken inhoud en de datum en tijd van uw toegang tot de Website. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie over ons gebruik van cookies en uw opties voor het beheren van Cookies.

   U kunt ook toegang krijgen tot de websites en/of registreren via inloggegevens van websites van derden (zoals Facebook).

   Om onze Diensten aan u aan te passen en om u gepersonaliseerde aanbevelingen en ervaringen te bieden, kunnen we informatie die we over u hebben verwerken om een profiel van u te maken. Als u lid bent van het Medscape-netwerk, kunnen we ervoor kiezen deze informatie te koppelen aan uw registratie-informatie. Deze verwerking van uw profiel is noodzakelijk om de Diensten te leveren die zijn afgestemd op uw specialiteit en interesses (bekend of afgeleid). Personalisatie is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen u en ons op basis waarvan wij de Diensten leveren. We analyseren of trekken uw voorkeuren en interesses af op basis van een aantal factoren, waaronder:
   1. uw profiel (informatie verstrekt op het moment van registratie), verrijkt met andere informatie verkregen van externe bronnen zoals IQVIA om de juistheid van onze gegevens te waarborgen en te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
   2. uw interacties met onze Diensten en het Medscape-netwerk, zoals:
    - uw kijk- en zoekgeschiedenis;
    - de tijd en locatie van uw toegang tot onze Diensten;
    - het apparaat dat u gebruikt;
    - antwoorden die u geeft in vragenlijsten en quizzen;
   3. onze inhoud die u plaatst, deelt of aanbeveelt, inclusief via sociale media. Andere gebruikers met vergelijkbare smaken en voorkeuren op onze Diensten;
   4. uw interacties met andere websites, inclusief met het Medscape-netwerk, onderworpen aan onze cookieverklaring.

    Deze informatie wordt gebruikt om gebruikers in verschillende groepen of segmenten te classificeren, met behulp van algoritmen en machine-learning. Deze analyse helpt bij het identificeren van koppelingen en patronen tussen verschillende gedragingen en kenmerken om u relevante Diensten voor u voor te stellen of aan te bevelen. Dit zal u nooit verhinderen toegang te krijgen tot en door de Diensten te bladeren die voor u beschikbaar zijn op de Websites.

    Een Gebruiker die bijvoorbeeld is geregistreerd als oncoloog, maar die volgens ons interesse heeft in of nauw samenwerkt op het gebied van cardiologie (met name dankzij zijn activiteit op de websites), kan cardiologische inhoud worden aanbevolen op de Websites die een Gebruiker met een andere specialiteit of interessegebied niet zou zien. Evenzo kunnen Gebruikers verschillende e-mails ontvangen met verschillende aanbevolen inhoud;
  2. Om de Websites te verbeteren en hulpmiddelen en effectiviteit van onze Diensten te ontwikkelen en te verbeteren;
  3. Om u te voorzien, via e-mails, pop-in, banners, video en elke advertentie-indeling waarnaar wordt verwezen op de IAB website of een andere advertentie-indeling, bestaande of onbekend op de datum (‘Indeling’), met bepaalde communicatie en/of gerichte advertenties over onze producten en diensten (of van onze gelieerde ondernemingen) en de producten en diensten van onze externe Sponsoren (‘Sponsoren’ betekent farmaceutische bedrijven, verzekeraars, enz., die advertenties en andere campagnes sponsoren, zoals medische inhoud of quizzen die wij aan u kunnen verstrekken). Bijvoorbeeld:
   1. we kunnen u contextuele advertenties of andere inhoud bieden, gebaseerd op de inhoud van de bezochte webpagina, wanneer u op onze Websites navigeert;
   2. we kunnen u onze nieuwsbrieven sturen, op basis van uw specialiteit en interesses, wanneer u zich hebt geabonneerd om ze te ontvangen, of aan Sponsoren uw persoonlijke informatie verstrekken wanneer u zich hebt geabonneerd op het ontvangen van hun nieuwsbrieven en/of aanbiedingen zodat ze u kunnen voorzien van de genoemde geabonneerde diensten;
   3. we kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van de websites, de services en het Medscape-netwerk door het gebruik van cookies of GPS-coördinaten om u gerichte advertenties te bieden via e-mail of banners/pop-in of een ander format wanneer u een bezoek brengt aan:
    - de Websites;
    - het Medscape-netwerk; en ook
    - websites of apps van derden die geen link hebben naar onze Websites. De advertenties op deze websites van derden kunnen advertenties over Univadis of advertenties over externe Sponsoren omvatten.
    Lees onze cookieverklaring voor meer informatie over ons gebruik van cookies en uw opties voor het beheren van cookies.
   4. we kunnen u e-mails verzenden of aanbevelen met gepersonaliseerde quizzen, enquêtes en andere enquêtes of communicatie/advertenties op basis van de toestemming die u aan onze Sponsoren hebt gegeven. In een dergelijk geval treden wij op als de verwerker van onze Sponsors en de gegevensverwerking is onderworpen aan de privacyverklaring van de Sponsors.
  4. Om marktonderzoeken uit te voeren waaraan u aanvaardt deel te nemen. We kunnen u uitnodigen om deel te nemen aan marktonderzoekenquêtes voor ons en marktonderzoekenquêtes die we namens de Sponsoren uitvoeren. Dergelijke marktonderzoeken kunnen worden uitgevoerd door een van onze gelieerde ondernemingen of door een derde die namens ons optreedt. Dergelijke marktonderzoekenquêtes kunnen onderworpen zijn aan specifieke regels die we u te zijner tijd per geval zullen melden. Voor sommige enquêtes wordt u mogelijk gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken voor opnieuw contact of voor het uitvoeren van betalingen.
  5. Wanneer u een opmerking op een discussiebord of een ander openbaar forum plaatst, worden standaard uw gebruikersnaam, specialiteit en graad weergegeven in het forum samen met uw opmerking. U kunt ervoor kiezen om aanvullende informatie in uw openbare forumprofiel weer te geven, inclusief een foto, door uw instellingen voor het discussieprofiel aan te passen.
  6. Als u ons informatie verstrekt over een bijwerking met betrekking tot een farmaceutisch product, is het mogelijk dat we dergelijke informatie samen met uw contactinformatie aan de fabrikant moeten rapporteren, zodat de fabrikant aan zijn rapportageverplichtingen aan de toepasselijke regelgevende instantie kan voldoen. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gerapporteerd aan de betreffende fabrikant en regelgevende instantie, geef ons dan geen informatie over bijwerkingen.
  7. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen of om mogelijke inbreuken in verband met de Diensten te onderzoeken.
 3. Op basis van welke rechtsgrond mag Univadis persoonsgegevens gebruiken? De Diensten en Univadis-websites bieden op maat gemaakte inhoud uit meerdere bronnen via een enkele interface. We bieden een gratis bron van aangepaste informatie voor zorgverleners. Omdat het een gratis service is, vertrouwen de Univadis-websites op advertentie- en partnerschapsinkomsten om de ontwikkeling van gespecialiseerde wetenschappelijke inhoud te financieren die is ontworpen voor artsen om te helpen bij de diagnose en behandeling van ziekten. De optimalisatie van advertenties om u te voorzien van relevante commerciële communicatie en berichten raakt daarom de kern van ons vermogen om de creatie van hoogwaardige medische inhoud te financieren, en is de reden achter veel van het gebruik van persoonsgegevens die hieronder wordt beschreven.
  Het gebruik van de persoonsgegevens is noodzakelijk, met betrekking tot elk van de hierboven vermelde doeleinden in paragraaf 2 om respectievelijk:
  1. Het contract uit te voeren dat is gesloten tussen Univadis en u in het kader van het gebruik van de Websites en de Diensten van Univadis. De uitvoering van het contract omvat de kennis over u, uw specialiteit, uw voorkeuren en interessegebieden om op maat gemaakte inhoud te bieden, inclusief op interesse gebaseerde gesponsorde inhoud en op maat gemaakte commerciële communicatie. Dit is vooral belangrijk omdat de Diensten zijn ontworpen om u aanbevolen inhoud te bieden. Kennis over u is ook belangrijk omdat de Diensten niet beschikbaar zijn voor het grote publiek.
  2. Reageren op de legitieme belangen van Univadis op basis van de verbetering van haar Diensten;
  3. Wanneer het gaat om:
   1. nieuwsbrieven, per e-mail verzenden op interesses gebaseerde advertenties met behulp van GPS-coördinaten of om granulaire gebruikersgegevens met sponsoren te delen, verwerken we gegevens op basis van de toestemming die u ons of aan onze Sponsoren hebt gegeven, die op elk moment kunnen worden herroepen (we kunnen in sommige gevallen handelen als verwerkers voor onze Sponsors);
   2. op interesses gebaseerde advertenties op onze Websites en websites en apps van derden, inclusief binnen het Medscape-netwerk, verwerken en combineren we gegevens om uw profiel te verrijken om te reageren op onze gerechtvaardigde belangen op basis van ons bedrijfsmodel dat u gratis en relevante Diensten biedt. U kunt zich verzetten tegen het gebruik van bepaalde cookies en gegevensverzameling dankzij een opt-out-oplossing die wij u bieden (zie paragraaf 13 hieronder, en onze cookieverklaring voor meer informatie over het weigeren van cookies). Ons gebruik van de wettelijke basis voor gerechtvaardigd belang doet geen afbreuk aan aanvullende vereisten voor cookies die kunnen voortvloeien uit Richtlijn 2002/58 of enige latere Europese wetgeving.
  4. Verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming om deel te nemen aan de marktonderzoekenquêtes en de uitvoering van het contract gesloten tussen Univadis en u in het kader van een dergelijke marktonderzoekenquête; en
  5. Voldoen aan wettelijke beperkingen die van toepassing zijn op Univadis of voldoen aan de gerechtvaardigde belangen van Univadis op basis van de bescherming van de wettelijke rechten van Univadis in verband met de Websites en andere Diensten.
 4. Welke soorten gegevens zullen worden verzameld? De verzamelde gegevens omvatten uw naam, werkadres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, geslacht, IP-adres, apparaat-ID's (MAC-adres of vergelijkbare ID's), beroep en specialiteit, bankgegevens en factuuradres, GPS-coördinaten en alle persoonlijke informatie die u verstrekt of verzendt naar of via de Websites of Diensten. Als u lid bent van het Medscape-netwerk, kunnen we ervoor kiezen deze informatie te koppelen aan uw registratie-informatie. Zoals hierboven vermeld, kunnen we ook gegevens over u gebruiken die door derden zoals IQVIA zijn verstrekt. Dat gebeurt alleen wanneer de externe aanbieder verklaart dat hij uw toestemming heeft om uw gegevens te delen of daarvoor een andere rechtsgrond kan gebruiken.
 5. Aan wie zullen wij uw persoonsgegevens bekendmaken?
  1. In verband met het aanbieden van advertentiediensten kunnen we enkele beperkte persoonsgegevens (bijv. Apparaat-ID's, cookie-ID's) delen met advertentieplatforms of -bureaus die advertenties beheren op websites en apps van derden en waarop u mogelijk advertenties ziet. We kunnen ze ook delen met externe technologische serviceproviders die we inschakelen om ons te voorzien van beveiliging, opslag, verificatie, hosting en andere beheerde diensten met betrekking tot de Websites.
  2. We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan de gelieerde bedrijven van WebMD of Aptus Health om diensten, gerichte campagnes te bieden en uw ervaring binnen het Medscape-netwerk te verbeteren door relevante inhoud en advertenties te tonen.
  3. We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan gelieerde ondernemingen van WebMD of Aptus Health die (i) een gerechtvaardigd belang kunnen hebben bij het ontvangen van de informatie die via de Diensten is verzameld, bijvoorbeeld op basis van productontwikkeling, verbetering van de Diensten of wettelijke en nalevingsdoeleinden, of (ii) gegevenskwaliteitscontroles uitvoeren op ons verzoek of ons IT-diensten bieden.
  4. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om geaggregeerde informatie en geanonimiseerde gegevens over de Gebruikers van onze Diensten te maken die we met onze Sponsors kunnen delen voor markttendensanalyses en om hen feedback te geven over de effectiviteit van de campagnes die ze hebben gesponsord (bijv. medische quiz, enquête, institutionele informatie over een specifiek medisch onderwerp, reclame). We kunnen onze Sponsoren bijvoorbeeld het percentage gebruikers geven met een specifieke specialiteit die hebben deelgenomen aan een door hen gesponsorde quiz.

   Voor zover u ons of onze Sponsoren uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, kunnen we onze Sponsoren ook uw persoonlijke informatie verstrekken op ‘gebruikersniveau’ (bijvoorbeeld naam, specialiteit, voorkeuren en uw klikreacties) wanneer u wordt blootgesteld aan advertenties via onze Diensten of wanneer u deelneemt aan een campagne (bijv. een medische quiz doet of toegang krijgt tot inhoud) gesponsord door de relevante Sponsor. We kunnen bijvoorbeeld onze Sponsoren bevestigen of u op een advertentie op hun producten hebt geklikt of een quiz hebt gedaan die door hen is gesponsord wanneer u zich al in de sponsordatabase bevindt. We zouden dergelijke informatie echter alleen met Sponsoren delen als u hiermee hebt ingestemd of al bent geregistreerd in de database van de Sponsoren.
  5. We kunnen uw persoonsgegevens delen met aanbieders van permanente medische opleiding om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen en aan hun rapportageverplichtingen aan de accreditatie-instanties te voldoen (bv Accreditation Council for Continuing Medical Education – ‘ACCME’), en waar nodig voor hun interne archiveringsdoeleinden. Sponsoren kunnen geaggregeerde en/of geanonimiseerde gegevens ontvangen over voortgezette trainingsactiviteiten die zij ondersteunen, waaronder deelname en meting van resultaten.
  6. Als u besluit deel te nemen aan een betaald marktonderzoek, kunnen we uw persoonlijke informatie bekendmaken aan onze sponsoren of marktonderzoekbedrijven die namens hen handelen, voor de administratie van de Sponsor en/of voor rapportage door de regelgevende instanties. Als u ervoor kiest om deel te nemen aan een gesponsord marktonderzoek dat wordt uitgevoerd door een derde marktonderzoeksbureau, kunnen wij uw persoonlijke informatie aan dit bedrijf verstrekken. Marktonderzoekbedrijven kunnen ons met specifieke enquêtes lijsten sturen van personen die ze willen bereiken, en we kunnen deze bedrijven laten weten welke van deze personen geregistreerde gebruikers van Univadis zijn, zodat ze hun behoeften op het gebied van werving van enquêtes dienovereenkomstig kunnen beheren. Voor sommige marktonderzoekenquêtes die u via de Diensten ter beschikking wordt gesteld, moet het marktonderzoeksbureau ook rechtstreeks contact met u opnemen om een dergelijk onderzoek uit te voeren. We zullen u in elk geval, voordat u deelneemt aan dergelijke marktonderzoeken, informeren over onze intentie om uw contactgegevens te verstrekken aan het marktonderzoeksbureau dat de enquêtes uitvoert, zodat u kunt besluiten om niet aan de enquête deel te nemen. We maken uw antwoorden niet bekend aan de bijbehorende Sponsoren op een manier die u identificeert.
  7. In het geval dat u zich aanmeldt bij websites van derden met uw Univadis- of inloggegevens van Medscape-netwerk, kunnen we uw persoonlijke informatie delen met editors van dergelijke websites van derden (zoals uw naam, specialiteit, beroep en e-mailadres, maar niet uw Univadis-inloggegevens). Voordat u zich aanmeldt met uw Univadis of uw Medscape-netwerkinloggegevens op dergelijke websites van derden, moet u het privacybeleid van de website van derden lezen. Als het privacybeleid van die websites van derden dit toestaat, kunnen we informatie ontvangen over uw gebruik van deze website van derden, die we vervolgens kunnen gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.
  8. Univadis kan uw persoonsgegevens die nodig zijn voor rechtsopvolgers aan hen bekendmaken om een fusie, consolidatie, overdracht van zeggenschap of andere bedrijfsreorganisatie waaraan Univadis deelneemt te vergemakkelijken.
  9. Indien vereist door de wet of gerechtelijke bevelen of om onze wettelijke rechten te beschermen, zullen wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan overheidsinstanties, regelgevende instanties en bevoegde autoriteiten.
 6. Worden persoonsgegevens naar het buitenland overgedragen? Als onderdeel van het leveren van u aan de Diensten, worden persoonsgegevens overgedragen aan WebMD of Aptus Health in de VS of een dochteronderneming van Aptus Health in India. Dit betekent dat als u zich in de EU bevindt, uw persoonsgegevens worden overgedragen naar de VS of naar India, die niet worden geacht hetzelfde niveau van gegevensbescherming te bieden als de EU. We hebben echter passende waarborgen geïmplementeerd, zoals hierna beschreven, om een adequaat beschermingsniveau te waarborgen. WebMD en Aptus Health voldoen aan de Europees-Amerikaanse en Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield-kaders, zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel, met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie die van Europa naar de VS is overgedragen. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de Privacy Shield-principes, zijn de Privacy Shield-principes van toepassing. Bezoek Aptus Health's certificering van de naleving van de Privacy Shield-principes https://www.privacyshield.gov/ en https://aptushealth.com/privacy-shield. Voor klachten die niet rechtstreeks met Aptus Health kunnen worden opgelost, heeft Aptus Health ervoor gekozen mee te werken aan de BBB EU PRIVACY SHIELD. Als uw klacht niet wordt opgelost na het volgen van de hierboven beschreven verhaalmechanismen, kunt u een beroep doen op bindende arbitrage. We hebben ook standaardcontractbepalingen of bindende bedrijfsregels gesloten met onze filialen buiten de EU. Informatie kan worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar Aptus Health serviceproviders heeft ingeschakeld, zoals in de VS. We kunnen ook geaggregeerde informatie en niet-geïdentificeerde gegevens of, als u daarmee hebt ingestemd, uw persoonsgegevens overdragen aan onze Sponsoren buiten de EU. Deze operaties omvatten ook overdrachten naar landen die geen wetgeving inzake gegevensbescherming hebben die als gelijkwaardig wordt beschouwd aan die volgens EU-wetgeving. We zorgen er echter voor dat alle gegevensoverdrachten voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten (bijvoorbeeld door de juiste contractuele bepalingen te implementeren). Voor meer informatie over deze overdrachten en waar nodig kopieën van de toepasselijke waarborgen die zijn getroffen, neem contact op met: privacy@univadis.com.
 7. Hoelang zullen persoonsgegevens worden bewaard? Univadis bewaart de persoonsgegevens van de gebruiker tot één jaar na de deactivering van de account van de gebruiker, met inachtneming van alle relevante bepalingen van de toepasselijke wetgeving. Daarna worden de gegevens gearchiveerd (met name om te voldoen aan enige toepasselijke verjaringstermijn) of volledig geanonimiseerd.
 8. Wat zijn de rechten van gebruikers met betrekking tot hun persoonsgegevens? Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving (met name in de Europese Unie), kunt u vragen om toegang tot uw persoonsgegevens of ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren, wissen, beperken of overdragen en bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Om deze rechten uit te oefenen of als u vragen/opmerkingen heeft over uw persoonsgegevens en het gebruik ervan, neem contact met ons op via privacy@univadis.com. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming voor dergelijke gegevensverwerking op elk gewenst moment in te trekken, zonder de wettigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór uw intrekking te beïnvloeden, door een schriftelijk verzoek te sturen naar het volgende e-mailadres: privacy@univadis.com. Voor de verwerking die nodig is om het contract uit te voeren, of op basis van een gerechtvaardigd belang, kunnen we mogelijk niet aan uw verzoek voldoen om de verwerking te stoppen, of als we dit doen, kan dit betekenen dat u als lid van Univadis geen toegang meer hebt tot de Diensten.
 9. Wat als u ergens zorgen over maakt? U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit als u zich zorgen maakt over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt via of in het kader van de Websites of Diensten.
 10. Moet ik persoonsgegevens verstrekken? Sommige persoonsgegevens zijn vereist als u lid wordt van Univadis. Als u uw (of een deel van uw) persoonsgegevens niet wilt verstrekken, geniet u mogelijk niet van alle of een deel van de Websites en Diensten.
 11. Maken we geautomatiseerde beslissingen over u? We nemen geen geautomatiseerde beslissingen over u die rechtsgevolgen hebben of anderszins aanzienlijke gevolgen voor u hebben.
 12. Onze waarborgen en beveiligingsmaatregelen. We hebben technologie- en beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, oneigenlijk gebruik, wijziging, onwettige of onbedoelde vernietiging en onopzettelijk verlies.

  Deze procedures omvatten het gebruik van firewalls, beveiligde verbindingen op onze websites en vaak het gebruik van Secured Socket Layers (SSL's) om pagina's te coderen die persoonlijke informatie verzamelen. Persoonlijke informatie wordt opgeslagen op servers met beperkte toegang en fysieke toegang tot onze servers vereist individuele autorisatie en authenticatie. Bovendien vereisen we dat al onze werknemers en anderen die toegang hebben tot of betrokken zijn bij de verwerking van uw gegevens uw persoonlijke informatie vertrouwelijk houden. We trainen onze medewerkers regelmatig op het juiste gebruik en gebruik van persoonlijke informatie. Onze serviceproviders moeten ook beveiligingsmaatregelen handhaven die vergelijkbaar zijn met die van ons.

  We gebruiken beveiligingsmethoden om de identiteit van geregistreerde gebruikers te bepalen, zodat de juiste rechten en beperkingen voor deze gebruikers kunnen worden afgedwongen. Als u een geregistreerde gebruiker bent, gebruiken we zowel aanmeldingen als wachtwoorden om uw identiteit te verifiëren. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw inloggegevens.

  Door de Diensten te gebruiken of persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, stemt u ermee in dat we elektronisch met u kunnen communiceren over beveiligings-, privacy- en administratieve kwesties met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. Als u een reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is, neem dan onmiddellijk contact met ons op via privacy@univadis.com.
 13. Privacydashboard. Mogelijk kunt u uw voorkeuren en informatie die we over u hebben verzameld aanpassen en het delen van uw persoonlijke informatie ‘op gebruikersniveau’ met onze Sponsoren weigeren in uw profielinstellingen.

Privacyverklaring bijgewerkt op 01/01/2020